ثبت شرایط آب و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل های آهکی در سازند گرو (برش قلعه دره)

پیام:
چکیده:
در مطالعه حاضر رسوبات بارمین در سازند گرو در یال جنوب غربی تاقدیس کبیرکوه (برش قلعه دره) از نقطه نظر نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. در رسوبات تحت بررسی سه حادثه نانوفسیلی شاخص ثبت شد و بر اساس آن ها بیوزون NC5 و قسمتهای ابتدایی بیوزونNC6 و زیرزون های NC5c، NC5d و NC5e از زوناسیون روث (Roth، 1978) و بیوزون های CC5 ، CC6 و CC7 از زوناسیون سیسینگ (Sissingh، 1977) تشخیص داده شد. در محدوده تحت بررسی جنس و گونه های شاخص آب گرم از قبیل Cyclogelosphaera margerelii، Diazmatolithus lehmanii، Lithraphidites carniolensis، Micrantholithus spp. ، Nannoconus spp. ، Rhagodiscus asper و Watznaueria spp. به موازات جنس و گونه های شاخص آب سرد از قبیل Biscutum constans، Helenea chiastia و Zeugrhabdotus embergeri حضور دارند. درصد فراوانی گونه های آب گرم بیش از گونه های آب سرد بوده و روند معکوس در فراوانی آن ها دیده می شود. بر اساس فراوانی جنس و گونه های شاخص آب گرم و سرد، سه فاز گرم شدگی و دو فاز سردشدگی در محدوده مورد مطالعه قابل ثبت است که شامل حادثه گرم شدگی قسمتهای ابتدایی بارمین پیشین، سردشدگی بارمین پیشین، گرم شدگی بارمین میانی، سرد شدگی بارمین پسین و گرم شدگی مرز بارمین-آپتین می باشد. لازم به ذکر است که این مطالب با داده های ثبت شده از سایر نقاط دنیا در حوضه های تتیس (از جمله ایتالیا) و بورآل (از جمله شمال غرب آلمان و شمال شرق انگلستان) همخوانی دارد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1880154 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.