مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی های سطحی و زیرسطحی تاقدیس یورتشا، میدان ذخیره سازی گاز طبیعی در پهنه ایران مرکزی

پیام:
چکیده:
در یک دهه گذشته مطالعات مختلف ژئوفیزیکی، زمین شناسی و مهندسی مخزن بر روی سازند قم در میدان یورتشا باهدف تزریق و ذخیره سازی گاز انجام گرفته است. کیفیت ماتریکس سازند قم در این میدان در سطح پایینی از لحاظ تخلخل و تراوایی قرار دارد، لذا نقش شکستگی ها در افزایش تراوایی و بهبود کیفیت مخزنی بسیار مهم است. در این مقاله الگوهای تراکمی و امتدادی شکستگی های سازند قم به عنوان مخزن و سازند قرمز فوقانی که نقش پوش سنگ را دارد در تاقدیس یورتشا و تاقدیس های مجاور آن (دوازده امام و مره) با استفاده از اطلاعات سطحی و داده های زیرسطحی موردبررسی و مقایسه قرارگرفته است. به منظور دستیابی به این هدف در این مطالعه از روش های برداشت صحرایی، سنجش ازدور و آنالیز لاگ های تصویری استفاده شده است. در مطالعات زیرسطحی و تفسیر لاگ های تصویری FMS و EMI مشخص گردید که شکستگی ها علاوه بر روند شمال غرب- جنوب شرق دارای یک روند فرعی شمال شرق- جنوب غرب هستند. نمودار تصویری FMS چاه شماره 2، سه دسته شکستگی زیرسطحی با امتدادهای N55E، N65E و N15W و نمودار EMI چاه شماره 4 دو امتداد غالب N10E وS45E را نشان می دهد. مجموع شکستگی های برداشت شده در برون زد تاقدیس های سطحی مره و دوازده امام 1852 شکستگی را شامل می شود که با توجه به نمودارهای گل سرخی به دست آمده از آنالیز این شکستگی ها، چهار دسته شکستگی با روندهای N10E، S45E، N80E و N45E شناسایی شده اند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1880156 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.