بررسی منشا آمفیبول در هورنبلند- گابروهای الیوین دار شمال باختری سلماس- شمال باختری ایران

پیام:
چکیده:
آمفیبول های موجود در هورنبلند- گابروهای الیوین دار در شمال باختری سلماس در بافت های متعددی همچون اویکوکریست و بین بلوری در زمینه سنگ، بیرونی ترین قسمت حاشیه های واکنشی اطراف الیوین و در حاشیه و محل رخ های کلینوپیروکسن ها تشکیل شده اند. بر اساس مطالعات بافتی و سنگ نگاری، این کانی ها در مراحل تاخیری تر نسبت به دیگر کانی های موجود در هورنبلند- گابروهای الیوین دار شمال باختری سلماس تشکیل شده اند. بررسی ترکیب عناصر نادر خاکی و کمیاب آمفیبول های مورد مطالعه در دو بافت مجزا برای آمفیبول های موجود در متن سنگ و بین بلوری (گروه اول) و آمفیبول های تشکیل شده در حاشیه و محل رخ های کلینوپیروکسن (گروه دوم) بیانگر تشکیل این کانی از تبلور مذاب/سیال بین بلوری و یا برهم کنش این مذاب/سیال با کانی های تشکیل شده در مراحل اولیه همچون کلینوپیروکسن و پلاژیوکلاز است. از اینرو با توجه به داده های موجود (روابط بافتی، مجموعه کانیایی و نیز ترکیب عناصر کمیاب آمفیبول ها) ، هورنبلند- گابروهای الیوین دار شمال باختری سلماس در طی دو مرحله تشکیل شده اند. مرحله اول شامل تبلور تفریقی و تشکیل کانی های الیوین، کلینوپیروکسن و پلاژیوکلاز بوده و مرحله دوم شامل تاثیر مذاب باقیمانده غنی از آب بر روی کانی های متبلور شده در مرحله قبل بویژه کلینوپیروکسن و پلاژیوکلاز و تبلور آمفیبول است
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p1880222 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.