ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی به‎کمک ترکیب مدل اندازه‎گیری با دامنه تعدیل شده و محدودیت‎های وزنی (مطالعه موردی: شعبه های شرکت بیمه ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
یکی از ضعف‎ های جدی کاربرد تحلیل پوششی داده‎ ها در ارزیابی شرکت‎ های بیمه، بهره‎ نبردن از نظر خبرگان و تصمیم‎ گیرندگان و آزادی کامل شرکت‎ های بیمه تحت بررسی در تخصیص وزن به ورودی‎ ها و خروجی‎ هاست. این مسئله به شرکت‎ های بیمه اجازه می‎ دهد که امتیاز کارایی مجازی زیادی را با حذف برخی ورودی‎ ها و خروجی‎ های مهم به‎ دست آورند.
روش
یکی از متداول‎ ترین روش‎ ها برای در ‎ نظر گرفتن نظر خبرگان و تصمیم‎ گیرندگان در تحلیل پوششی داده‎ ها، وارد کردن محدودیت‎ های وزنی است. محدودیت‎ های وزنی اجازه ترکیب نظر خبرگان و تصمیم‎ گیرندگان و کنترل دامنه تغییرات وزن‎ ها در تحلیل پوششی داده‎ ها را فراهم می‎ کند. بنابراین در این مقاله یک مدل اندازه‎ گیری با دامنه تعدیل‎ شده در دو حالت با محدودیت‎ های وزنی و بدون محدودیت‎ های وزنی به‎ کار برده شده است.
یافته ها
میانگین کارایی مدل اندازه‎ گیری با دامنه تعدیل‎ شده با محدودیت‎ های وزنی و بدون محدودیت‎ های وزنی، به‎ ترتیب 927/0 و 959/0 به‎ دست آمد. تعداد شعبه‎ های کارا در زمان به‎ کارگیری محدودیت‎ های وزنی از 71 واحد به 24 واحد کاهش داشت که این نتیجه تاثیر این محدودیت‎ ها را نشان می‎ دهد.
نتیجه گیری
در این مقاله تلاش شده است که مدل جدیدی در حوزه تحلیل پوششی داده‎ ها با دامنه تعدیل شده و در نظر گرفتن محدودیت‎ های وزنی ارائه شده و در شرکت بیمه ایران نیز آزمون شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
161 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882056 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.