ارائه مدل چندهدفه برای حمل ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی)

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از این پژوهش، ارائه مدلی چندهدفه برای حمل‎ ونقل زمینی مواد خطرناک در شبکه هاب برای به حداقل رساندن هزینه‎ های حمل‎ ونقل و هزینه‎ های احداث هاب و لینک با در نظر گرفتن ریسک موجود در حمل‎ ونقل مواد خطرناک است.
روش
با استفاده از داده‎ های واقعی شرکت ملی پخش فراورده‎ های نفتی، مدل مکان یابی هاب ارائه شده در این پژوهش با روش معیار جامع حل شد و تحلیل حساسیت جواب های مدل روی برخی از پارامترها انجام گرفت.
یافته ها
با توجه به نتایج حل مدل با 10 عدد هاب، منطقه چهار محال ‎ و بختیاری به‎ عنوان هاب جدید انتخاب شد. نحوه تامین فراورده نفتی هر یک از مناطق نیز ارائه شده است.
نتیجه گیری
مواد خطرناک که ماده اولیه یا محصول استراتژیک در صنایع گوناگون محسوب می‎ شوند، نقش مهمی در توسعه صنعتی کشور ایفا می‎ کنند. حمل‎ ونقل مواد خطرناک با توجه به ماهیت خطرآفرین و تبعات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگر، طراحی صحیح شبکه حمل‎ ونقل و توزیع بهینه فراورده‎ ها از منابع تولید به مصرف‎ کنندگان می‎ تواند موجب کاهش هزینه تولید و در نتیجه مصرف بهینه انرژی شود.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -220
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882064 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.