تیپ بندی چالش های فرهنگی سیاسی مسلمانان اندونزی و الگوی برون رفت آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تیپ فرهنگی و سیاسی مسلمانان مالایوتبار اندونزی نسبت به سایر ملت ها، از تنوعی ویژه برخوردار است. پس از استقلال در سال 1945م، با نگاه کثرتگرایانه فرهنگی سیاسی به فعالیت پرداختند. ازاین رو، برای آنان، چالش های زیادی در حوزه دیدگاه های فرهنگی، سیاسی و اسلامی به وجود آمد. درباره تضارب آرا در اندونزی، مقالات متعددی نوشته شده و به طور خاص، تاثیر وهابیت و سایر اندیشه ها در بین گروه های مسلمان، نشان داده شده است؛ اما در خصوص تهدیدهای این کثرتگرایی در فرهنگ و سیاست و الگوی رفع آنها، توجه ویژه ای صورت نگرفته است. (پیشینه)
بنابراین، با دو پرسش مهم مواجه هستیم: 1. چالشهایفرهنگی سیاسی تاثیرگذار در بین مسلمانان اندونزی کدام اند؟؛ 2. مناسب ترین مدل برون رفت از آنها چیست؟ (سؤال)
چالش های سنتگرایان با وهابیت، نئولیبرالها با فرهنگ قرآنی، تجددخواهان با اسلام گرایان، بنیادگرایان با سکولارها و نیز اصلاحطلبان با سنت گرایان، از جمله تاثیرگذارترین چالش های فرهنگی سیاسی در اندونزی است. (فرضیه)
گونه شناسی چالش های فرهنگی سیاسی مسلمانان اندونزی و الگوی برونرفت از آن، مقصد اصلی این نوشتار میباشد. (هدف)
با استفاده از روش « تحقیق تاریخی» ، به چالش های سیاسی فرهنگی مسلمانان اندونزی پس از استقلال اشاره می کنیم و نیز باروش توصیفی تحلیلی، از واقعیت ها و هست های موجود آن عصر پرده برداشته، به تحلیل موضوع می پردازیم. (روش)
با وجود چالش هایی که در بین گروه های مسلمان اندونزی وجود دارد، تفکر آزادی خواهی، استقلال، وحدت و ظلم ستیزی، از مفاهیم مشترکی است که دارای اهمیت و از دستاورهای این پژوهش بوده و برای روابط دیپلماتیک فرهنگی با گروه های اسلامی اندونزی، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. (یافته)
زبان:
فارسی
در صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882220 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!