بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت (شمال شرق اهر- آذربایجان شرقی) و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرآیندهای تشکیل تورمالین

پیام:
چکیده:
منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستای شربیت و در فاصله 28 کیلومتری شمال شرق اهر ) استان آذربایجان شرقی (واقع شده است. توده کوارتزمونزونیتی واقع در این منطقه میزبان تورمالین های گرمابی است که بر مبنای ویژگی های بافتی بصورت رگه ای، برشی، توده های کوارتز- تورمالینی و تورمالین های پرکننده فضای خالی مشاهده می شوند. بر اساس مطالعات سنگ نگاری و نتایج ریزکاو الکترونی (EPMA) ، تورمالین ها از نوع دراویت- شورلیت (با تمایل بیشتر به سمت دراویت) بوده و در گروه قلیایی قرار می گیرند. ویژگی هایی مانند نسبت بالای Mg به Fe، منطقه بندی، مقدار F و تمایل به سمت بیرونی بردارهای تهی شدن از قلیایی و پروتون زدایی، نشانگر تشکیل تورمالین ها در شرایط گرمابی می باشند. روند عمومی عناصر نادر خاکی تورمالین ها با سنگ درونگیر مطابقت دارد، به طوریکه که در این نمونه ها نیز عناصر نادر خاکی سبک نسبت عناصر نادر خاکی سنگین غنی شدگی نشان می دهند. این الگو بیانگر کنترل این عناصر توسط سنگ میزبان بوده و نشان می دهد که سیال گرمابی غنی از بر نقش نسبتا کم تری داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882270 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.