بررسی ساختار سرعتی پوسته فوقانی در ناحیه شمال خاور ایران در محدوده گسل‏های کشف رود و بینالود

پیام:
چکیده:
منطقه شمال خاور ایران در ایالت لرزه‎ زمین ساختی کپه‎ داغ قرار دارد که بخشی از کمربند کوهزایی آلپ هیمالیا است. این منطقه در 20 سال اخیر میزبان زمین‏ لرزه‏ های زیادی بوده است؛ لذا می‏ توان با بررسی زمین‏ لرزه‏ های منطقه و مکان‏ یابی بهینه زمین‏ لرزه‏ های رخ داده، مطالعات لرزه‏ خیزی را به درستی انجام داد. برای دست‏ یابی به دقت مناسب در مکان‏ یابی زمین‏ ‏ لرزه‏ ها ساختار سرعتی نقش کلیدی دارد. با توجه به کم ژرفا بودن زمین‏ لرزه‏ های منطقه می‏ توان ساختار بالایی را تعیین کرد؛ لذا در این مطالعه با استفاده از داده‏ های ثبت شده در شبکه‏ های لرزه‏ نگاری مشهد و قوچان ساختار سرعتی تعیین می‏ شود. ابتدا به منظور مطالعه ساختار سرعتی پوسته، نسبت سرعت امواج لرزه‏ ای Vp/Vs به دو روش Wadati و اختلاف زمان‏ رسید برابر 72/1 تعیین و سپس با اعمال فیلترهای مختلف و انتخاب تعدادی زمین‏ لرزه مدل سرعتی یک بعدی تعیین شد. نتایج به‏ دست آمده حاکی از وجود دو ناپیوستگی در ژرفاهای 4 و14 کیلومتر است. همچنین سرعت امواج تراکمی در لایه اول 9/5 کیلومتر بر ثانیه و لایه دوم 17/6 کیلومتر بر ثانیه تعیین شد. در مرحله بعد این مدل یک بعدی به عنوان مدل اولیه برای تعیین ساختار سرعتی سه بعدی به کار رفت. به منظور این مطالعه از کد لوتوس استفاده شد. نتایج، حاکی از تغییرات بارز سرعتی در مجاورت شهر مشهد است. نواحی پرسرعت در دو طرف شهر مشهد دیده می‏ شود که ناشی از آبرفت انباشته شده مابین گسل‏ های کشف‏ رود و بینالود است. در ناحیه شمالی مشهد تغییرات سرعتی کم مشاهده می‏ شود که ناشی از گسل توس است. در بخشی از جنوب مشهدیک ناپیوستگی بارز سرعتی دیده می‏ شود. این تغییر سرعت در ژرفای چهار کیلومتر مشاهده می‏ شود؛ اما در ژرفای 8 کیلومتر دیده نمی‏ شود. احتمالا این تغییرات سرعتی ناشی از انباشت رسوبات آبرفتی در منطقه است که روی سنگ بستر با ضخامت متفاوت قرار دارد. همچنین با توجه به نتایج توموگرافی، ناحیه منطبق بر سیستم گسلی شاندیز نسبت به طرفین خود سرعت کمتری نشان می‎ دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.