برآورد هزینه های درمانی فناوری تزریق سلول های تک هسته ای مشتق از مغز استخوان خود بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با روش های درمانی رایج در ایران

پیام:
چکیده:
مقدمه

نارسایی قلبی یک بیماری مزمن است که جزو مه مترین علل مرگ و میر در دنیا می باشد و این امر، سالانه هزینه های زیادی را به جامعه وارد می سازد. هدف این مطالعه برآورد هزینه های مستقیم درمانی فناوری تزریق سلول های بنیادی مشتق شده از مغز استخوان خود بیمار در مقایسه با سایر روش های جایگزین در ایران می باشد.

روش کار

به منظور برآورد هزینه های درمان با فناوری تزریق سلول های تک هسته ای مشتق از مغز استخوان (BMC) در مقایسه با روش های درمانی جایگزین تنها هزینه های مستقیم درمانی در نظر گرفته شده است. دیدگاه مطالعه وزارت بهداشت و ارایه دهنده خدمت می باشد. هزینه ها بر حسب تعرفه های دولتی و خصوصی در سال 1395 و با استفاده از نرم افزار Excel محاسبه و تحلیل گردید.

یافته ها

هزینه های درمانی به ازای هر شخص طی دوره ی درمانی به ترتیب بر حسب تعرفه های بخش دولتی و خصوصی در سال 1395، به وسیله ی سلول های بنیادی برای یک دوره ی درمانی یک ساله برابر 120 و 222، برای دفیبریلاتورهای قلبی برابر 122 و 218، برای کارگذاری ضربان سازها برابر 120 و 214، برای دارو درمانی برابر 68 و 140 و برای بالن پمپ طی یک دوره ی درمانی 10 روزه برابر با 138 و 233 میلیون ریال می باشد. به طوری که هزینه های درمانی بر اساس تعرفه های بخش خصوصی تقریبا بین 7/1 تا 2 برابر هزینه های درمانی بخش دولتی می باشد. همچنین در هر دو بخش دارودرمانی دارای کمترین هزینه و بالن پمپ به دلیل هزینه های بالای بستری، دارای بیش ترین هزینه می باشد.

نتیجه گیری

در کل نتایج نشان داد که از منظر هزینه ای فناوری سلول های بنیادی با سایر روش های درمانی تفاوت چشمگیری ندارد و تقریبا هزینه مشابهی دارند. لذا، پیشنهاد می شود که برای ورود این فناوری به داخل کشور به جنبه اثربخشی آن نیز توجه شود و مطالعه هزینه اثربخشی انجام شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882361 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.