بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی جلبک دریایی قهوه ای (Padina gymnospora) بر برخی باکتری های گرم منفی

پیام:
چکیده:
P. vulgaris بیشترین حساسیت را نسبت به عصاره جلبکی با قطر هاله عدم رشد 25/0 ±23/11 میلی متر در غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر از خود نشان داد، این میزان دارای اختلاف معنی داری با آنتی بیوتیک های استاندارد جنتامایسین و نئومایسین و سایر غلظت ها بود (05/0? p). همچنین اثر عصاره جلبکی بر باکتری های مورد آزمایش در غلظت های 10 و 20 میلی گرم بر میلی لیتر، اختلاف معنی داری نبود (05/0? p). نتایج رقت لوله ای نشان داد که حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی 8/0 میلی گرم بر میلی لیتر بود. در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی جلبک قهوه ای Padina gymnospora یک منبع بالقوه ای برای ترکیبات ضد میکروبی نوین با هدف جایگزینی داروهای شیمیایی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882527 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!