بررسی اثر ترکیب عصاره های گیاهان عناب، کنگر فرنگی و کاسنی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی در موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
هدف

بیماری کبد چرب غیر الکلی یکی از مهم ترین بیماری های مزمن کبدی است که شیوع آن در جهان رو به افزایش است. با این وجود هنوز درمان مناسبی برای آن وجود ندارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره ترکیبی گیاهان عناب، کنگرفرنگی و کاسنی بر بیماری کبد چرب غیر الکلی ایجاد شده با رژیم غذایی پرچرب در موش های صحرایی بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی به گروه های شاهد (8 سر) و تغذیه با رژیم غذایی پرچرب (32 سر) تقسیم شدند. پس از 4 ماه تغذیه با رژیم غذایی پرچرب، موش های مبتلا شده به کبد چرب به 4 گروه 8 تایی شامل گروه تغذیه با رژیم غذایی پرچرب و 3 گروه دریافت کننده رژیم پرچرب به همراه عصاره ترکیبی سه گیاه با دوزهای 100، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تقسیم و به مدت 2 ماه تحت تیمار با عصاره قرار گرفتند. در پایان پروفایل لیپیدی، فعالیت آنزیم های کبدی در سرم و هیستولوژی کبد مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

تغذیه با رژیم غذایی پرچرب سبب هیپرتری گلیسریدمی، هیپرکلسترولمی، افزایش فعالیت آنزیم های کبدی در سرم و تجمع چربی در بافت کبد گردید. دوز 200میلی گرم عصاره ترکیبی موجب بهبود پروفایل لیپیدی (05/0P<) و کاهش فعالیت آنزیم های کبدی (05/0P<) و آسیب های بافت شناسی ناشی از رژیم غذایی پرچرب شد.

نتیجه گیری

تغذیه با رژیم غذایی پرچرب سبب ایجاد کبد چرب غیرالکلی شده و تیمار با عصاره ترکیبی گیاهان عناب، کنگرفرنگی و کاسنی سبب بهبود شاخص های این بیماری می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
741 -747
لینک کوتاه:
magiran.com/p1882870 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.