بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره تامین در صنایع فولادی با استفاده از دیمتل خاکستری

پیام:
چکیده:
امروزه، با توجه به تغییرات روزافزون نیازهای مشتریان در فضای رقابتی، سازمان ها به دنبال راه کارهایی هستند که بتوانند به موقع و به طور مناسب پاسخگوی این تغییرات باشند. برای دستیابی به این امر، در سالیان اخیر بحث چابکی زنجیره تامین و عوامل موثر به آن مطرح شده است. هدف اصلی مقاله بررسی آثار متقابل عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین در صنایع فولادی است. در این راستا 43 عامل موثر شناسایی شده و بعد از اخذ نظرات خبرگان به 21 عامل کاهش یافته است. سپس عوامل منتخب در چهار گروه مدیریتی، بازار، فناوری و فرآیندی تقسیم شده و پرسشنامه دیمتل خاکستری براساس آن طراحی و در اختیار خبرگان قرار داده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات و دانش روز، جستجوی فرصتی برای افزایش ارزش مشتری، مدیریت و برنامه ریزی لجستیک و ایجاد زیرساخت های مناسب برای تشویق نوآوری همراه با کاستن از زمان و ارائه محصولات مشتری مدار جزء تاثیرگذارترین عامل ها در چابکی زنجیره تامین صنایع فولادی می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1885767 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!