شبکه های تولید و زنجیره های تامین: دیدگاه راهبردی عملیات

پیام:
چکیده:
هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل شبکه های تولید و زنجیره ای تامین از دیدگاه راهبردی عملیات است. این دو حوزه به طور سنتی به عنوان تحقیقات جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند، اما با جهانی شدن بازارها و عملیات برای بررسی امکانات شبکه نیاز است که این رشته های (زمینه های) مکمل به صورت ادغام شده بررسی شود. در این مقاله دو بخش تحقیقاتی موجود براساس دو دسته تصمیم گیری ساختاری در راهبرد عملیات بررسی می شود. یعنی امکانات و راهبرد یکپارچه سازی عمودی3 یک نوع توپولوژی برای تجزیه و تحلیل سیستم های شبکه را براساس چهار ساختار بنیادی شبکه ارائه می دهد. هماهنگ سازی فعالیت های داخل شبکه مشروط به (وابسته به) ساختار شبکه است که منجر به ایجاد چهار پیشنهاد یا رویکرد هماهنگ سازی می شود. تجزیه و تحلیل ساختار و هماهنگی می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقات بیشتر در زمینه تئوری یکپارچه سازی شبکه تولید و زنجیره تامین4 استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1885773 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!