بررسی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی

پیام:
چکیده:
زراعت چوب و توسعه پایدار آن با توجه به فقر جنگلی و مخاطرات فراوان زیست محیطی و اقلیمی پیش رو از جمله راهبردهای اساسی محسوب می شود. لذا شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران با استفاده از روش مقایسات زوجی، هدف این مطالعه بوده است. بدین منظور، پس از بررسی های میدانی و مصاحبه، 4 شاخص اصلی"مسائل اقتصادی و اجتماعی، حمایت و پشتیبانی از کشاورزان، روش کاشت و زیرساخت ها" و 25 زیرشاخص مهم شناسایی شدند. اولویت بندی این شاخص ها و زیرشاخص ها با نمودار سلسله مراتبی، پرسشنامه ها و ماتریس مقایسات زوجی انجام شد و ارزش وزنی هر یک از آن ها با استفاده نرم افزار Expert Choice محاسبه گردید. نتایج نشان داد که از میان 25 زیرشاخص تاثیرگذار در توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران، به ترتیب زیرشاخص های معیشت سالیانه خانوارها (162/0) ، آزادی واردات و صادرات چوب صنوبر (135/0) ، ارائه مناسب ارقام جدید و پربازده مانند نهال های اصلاح شده (093/0) ، استفاده از پتانسیل مناطق مستعد صنوبرکاری (079/0) ، تضمین خرید محصولات (067/0) ، تشویق های مالی و وام به صنوبرکاران (058/0) و بازگشت سرمایه پس از 8 تا 10 سال (049/0) در اولویت قرار دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
235 -249
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886293 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.