بررسی کارایی و رتبه بندی شرکت های سیمانی فعال در بورس با استفاده از روش بهبود یافته تلفیق تحلیل پوششی داده ها و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پیام:
چکیده:
در دهه های اخیر، با رشد جهانی اقتصاد و توسعه سرمایه گذاری، تحقیقات گسترده ای درزمینه ی رتبه بندی شرکت ها انجام پذیرفته است که تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از مطرح ترین آن هاست. بااین حال، شاید بهترین روش درزمینه ی موردبحث، روش DEA/AHP باشد که از ترکیب دو مقوله ی مذکور پای به عرصه ی وجود نهاده است. هدف از انجام این تحقیق، ارائه رتبه بندی شرکت های سیمانی فعال در بورس با استفاده از روش بهبودیافته DEA/AHP است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های سیمانی اصفهان، بجنورد و قائن در سال 1391 به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند و در سال 1392 این رتبه ها به شرکت های آبیک، اصفهان و کارون تعلق گرفته اند. لذا می توان نتیجه گرفت که به هنگام استفاده از روش مذکور، علاوه بر این که شرکت های با کارایی بالاتر در رتبه بهتر قرار می گیرند، شرکت های ناکارا نیز رتبه بندی می شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -150
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886525 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.