بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات

پیام:
چکیده:
هنگام بررسی بازارهای بین المللی و برون مرزی، مدیران شرکت ها با وظایف استراتژیک نسبتا پیچیده ای مواجه می شوند که با ریسک، ثبات و بازده بالقوه موجود در بازارهای کشورهای جهان در رابطه می باشد. انتخاب از میان بازارهای بین المللی گوناگون برای صادرات، اعطای امتیاز، سرمایه گذاری مشترک و... نیازمند اطلاعات از کشور و بازار هدف است. ارزیابی اطلاعات در انواع مختلف عوامل بازار، میزان موفقیت در عرصه بین المللی را تعیین می کند. اطلاعات بازار خارجی می تواند از ترکیبی از صنعت، بازار و انواع معاملات به دست بیاید. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر و اولویت بندی آن ها بر تصمیم گیری بر صادرات کارت های هوشمند شرکت صاایران به کشورهای بین المللی پرداخته شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش و به دست آوردن نتایج، از نرم افزار SPSS و آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات شرکت صاایران به کشورهای بین المللی به ترتیب عبارت اند از: 1) محیط قانونی؛ 2) عامل سیاسی؛ 3) فرهنگ؛ 4) عامل اقتصادی؛5) زیرساختار.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886527 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.