کاربرد مدل اسپلاین آماری در حل برخی مسائل معکوس سهموی با منبع مجهول

پیام:
چکیده:

مسائل معکوس سهموی از بارزترین مسائل بدوضع در علوم کاربردی هستند. با توجه به تعریف مساله بدوضع، استفاده از روش های عددی پایدار برای حل این دسته از مسائل منجر به بروز خطا با اندازه های بسیار بزرگی در جواب خروجی می شود. در این مقاله، مساله تعیین عبارت منبع مجهول (g=g(t در مساله معکوس سهموی با معادله
[{partial _t} T(x, t) = kappa, {nabla ^2} T (x, t) g (t) delta (x - {x^*}), x in {(circ, , 1) ^d}, t in (circ, {t_f}),]
به همراه شرط فوق اضافی
[T ({x_{measure}}, {t_i}) = {y_i}, , i = 1, 2, ldots, I,]
در نظر گرفته می شود که در آن d = 1, 2، [delta] تابع دلتای دیراک و (T, g) توابع مجهول بوده و باید تعیین شود. در این مقاله، با استفاده از مدل اسپلاین آماری و به کارگیری روش منظم سازی لونبرگ - مارکوارت، تقریبی از شبه جواب g محاسبه می شود. در پایان، چند نمونه عددی ارائه و با استفاده از روش مورد نظر نتایج عددی استخراج می شوند. نتایج عددی کارایی روش ارائه شده را نشان می دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
178 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886534 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.