چیرگی فراخود بر خود در نمایشنامه عراضه الخصوم و پردازش روانکاوانه شخصیت اصلی «ام سلیم»

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نقد روان کاوانه یکی از رویکردهای نقد ادبی است که حدود یک قرن از عمر آن می گذرد. در این رویکرد نقدی، اثر ادبی از منظر روان شناسی نقد و تحلیل می شود. یکی از نمایشنامه های عربی که قابلیت خوانش روانکاوانه را دارد نمایشنامه "عراضه الخصوم" نوشته ی "علی عقله عرسان" ادیب سرشناس سوری (1940م) است. در این نمایشنامه شخصیت "ام سلیم" جهت دست یابی به اهدافش، کنش و واکنش های فراوانی از خود نشان می دهد که بسیاری از این رفتارها برخاسته از ناخودآگاه اوست. مقاله حاضر در پی آن است که رفتار ام سلیم را بر اساس ساختارهای شخصیت، با تکیه بر نظریه ی ناخودآگاه فروید بررسی نماید. ام سلیم شخصیت بنیادین این نمایشنامه است که طبق خواسته های فراخود رفتار می کند. فراخود او جهت رسیدن به اهدافش به مرحله غیر عقلانی رسیده و همین باعث تعارض بین خود و فراخود او می شود. نتیجه ی این تعارض، چیرگی فراخود بر خود است و در حقیقت ام سلیم در این نمایشنامه نماد فراخود است. او همچنین در دو موقعیت برای رهایی از فشار روانی و اضطراب به ساز و کار دفاعی بازگشت دست برده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!