رمزوارگی «شهرزاد» در شعر عبدالوهاب البیاتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شهرزاد برخاسته از جهان فسون و فسانه هزار و یک شب، در وادی ادبیات معاصر عرب قدم گذارده و ادیبان عرب از شهرزاد همچون نمادی کارا در آثار خود بهره گرفتند. عبدالوهاب البیاتی از جمله شاعرانی است که در حوزه کاربست چهره های اساطیری - تاریخی در شعر نو پیشگام است و شهرزاد از چهره هایی است که او از رمزواره گی اش بهره می گیرد تا از چنبره سنت های نادرست بر زندگی زن در جامعه سنت گرای خود انتقاد کند و مرثیه ای بسراید برای کشوری که در چنگال استبداد و استعمار اسیر است و مویه کند بر انسان شهرزده ای که پیوند خود را با مام طبیعت گسسته و پاکی روح خویش را در پای بت شهرنشینی قربانی کرده است. نگارنده در نوشتار پیش رو بر آن است که با جستار در دفاتر شعری البیاتی نقش آفرینی شهرزاد را در آن ها بررسی و در دلالت های رمزواره وی کاوش نماید. برای تحقق این مهم ابتدا دفترهای شعر البیاتی در جست و جوی نشانی از شهرزاد، خوانده شد. سپس تلاش شد تا از رهگذر واکاوی رشته های پیوند میان متن و شهرزاد روشن شود که وی در هر شعر چگونه نقشی می آفریند و شاعر در ورای کاربست این رمزواره کدامین راز را نهان می دارد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شهرزاد البیاتی از یک سو زن دیروز و امروز جامعه سنتی شاعر است و نماد کشور وی و از دیگر سو نماد زندگی بی آلایش روستایی و پاکی بر باد رفته روح بشری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886613 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!