بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی بره های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یک سالگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در این تحقیق از اطلاعات تلفات مربوط به 6426 راس بره حاصل از آمیزش 223 راس قوچ و 1769 راس میش در سال های 1370 تا 1394 در گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند نژاد قره گل سرخس، استفاده شد. صفت مورد بررسی، میزان زنده مانی تجمعی ماهیانه بره ها از زمان تولد تا پایان سن یک سالگی بود. برای تعیین توزیع فراوانی علل تلفات و تابع توزیع زنده مانی به ترتیب از رویه های Freq و Lifetest برنامه آماری SAS استفاده شد. میزان تلفات بره ها از تولد تا یک سالگی 57/14 درصد بود. مهمترین دلایل تلفات به ترتیب شیرسوز شدن، بیماری های گوارشی و تنفسی بودند. میزان زنده مانی تجمعی بره ها از تولد تا سن یک سالگی 4/85 درصد برآورد شد. ضریب تابعیت میزان زنده مانی از سن بره نشان دهنده کاهش زنده مانی بره ها به میزان 037/0 درصد در هر روز تا سن یک سالگی بود. میزان مرگ و میر بره ها در سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم بعد از تولد به ترتیب 8/7، 06/4، 23/1 و 48/1 درصد بود. بیشترین تلفات بره ها به ترتیب در سنین یک، دو، شش و ده ماهگی آنها رخ داد. با توجه به بالاتر بودن میزان تلفات در سه ماهه اول حیات بره ها پیشنهاد می شود که در این بازه زمانی مدیریت بهتری از نظر نحوه نگهداری و تغذیه برای میش ها و بره ها اعمال گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886770 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!