تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه نوزادان نارس

پیام:
چکیده:
مقدمه
لالایی، موسیقی خواب آور و آرامش ‍ بخش برای نوزادان است که در همه فرهنگ ها جهت تسکین و آرام نمودن نوزادان استفاده می گردد ؛ این پژوهش با هدف تعیین تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه طراحی گردیده است.
روش
در این کارآزمایی بالینی 25 نوزاد بستری شده در بخش NICU بیمارستان حضرت زینب (س) شیراز مورد بررسی قرار گرفت. هر نوزاد دو بار مورد ارزیابی قرار می گیرد. در هر دو حالت،ده دقیقه قبل و بعد از ساکشن، ضربان قلب نوزادان فیلمبرداری شده از طریق ابزار ارزیابی رفتار نوزاد نارس (APIB) ثبت گردید.
یافته ها
میانگین ضربان قلب قبل از ساکشن بین دو گروه معنادار نبوده است (0/39=P). در حالی که میانگین ضربان قلب بعد از ساکشن در گروه لالایی نسبت به سکوت به صورت معناداری پایین تر بود (0/001>P). میانگین ضربان قلب قبل از ساکشن نسبت به بعد از آن در گروه لالایی معنادار نبوده است (0/133=P) ؛ اما در گروه سکوت معنادار است (0/001>P).
نتیجه گیری
با توجه به آنکه یافته های این مطالعه نشان داد لالایی در کاهش ضربان قلب ناشی از ساکشن لوله تراشه موثر است بنابراین توصیه می شود پرستاران از این روش به عنوان مداخله ی موثر در کاهش درد و استرس نوزادان در انجام پروسیجر های دردناک استفاده کنند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888304 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!