تاثیر گاباپنتین بر تعداد و شدت سرفه ی روزانه در بیماران مبتلا به سرفه ی مزمن مقاوم

پیام:
چکیده:
مقدمه
سرفه ی مزمن، یک چالش تشخیصی و درمانی در جامعه ی امروز است. این بیماری، به راحتی کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. به تازگی، تاثیر گاباپنتین در درمان سرفه ی مزمن در برخی مطالعات بررسی شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر گاباپنتین بر تعداد و شدت سرفه ی روزانه در بیماران مبتلا به سرفه ی مزمن مقاوم بود.
روش ها
در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی ، تعداد 100 بیمار با سرفه ی مزمن (بیش از 8 هفته) و بدون علت خاصی مانند عفونت، وارد مطالعه شدند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مورد (تحت درمان با گاباپنتین با دز بیشینه ی 900 میلی گرم در روز به مدت 4 هفته) و شاهد (دارونما) قرار گرفتند. شدت سرفه در بیماران در هفته های دوم و چهارم بعد از درمان مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
میانگین تعداد حملات در روز و تعداد سرفه ها در هر نوبت و نمره ی Visual analog scale (VAS) در هفته های دوم و چهارم بعد از درمان در مورد به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P). همچنین، فراوانی ظهور سرفه با فعالیت و بیدار شدن از خواب به علت سرفه در هفته های دوم و چهارم در گروه مورد به صورت معنی داری پایین تر از گروه شاهد بود (050/0 > P).
نتیجه گیری
شروع درمان با گاباپنتین با بیشینه ی دز 900 میلی گرم در روز برای چهار هفته، باعث کاهش علایم مانند بیدار شدن از خواب به علت سرفه یا ایجاد سرفه با فعالیت، شدت و حملات سرفه ی مزمن می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
877 -883
لینک کوتاه:
magiran.com/p1888790 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!