الگوریتم بهینه تقسیم بندی تصاویر میکروسکوپی خون برای تشخیص سلول های لوسمی حاد لنفوبلاست با استفاده از الگوریتم FCM و بهینه سازی ژنتیک

چکیده:
سرطان ها گروهی از بیماری ها هستند که به صورت رشد بی رویه و خارج از کنترل تعدادی از سلول ها، ایجاد می شوند و حدود دویست نوع مختلف دارند. سرطان لوسمی (خون) یکی از انواع این سرطان هاست. تشخیص سرطان خون در بیمارستان ها و مراکز درمانی با تهیه لام از بافت خون و قراردادن زیر میکروسکوپ و توسط یک متخصص پاتولوژی صورت می گیرد. پاتولوژیست ها با توجه به شکل و تعداد گلبول های موجود در خون نوع بیماری را مشخص می کنند. هدف از این مقاله ارائه مدلی هوشمند با استفاده از الگوریتم FCM [1] به منظور خوشه بندی و شبکه عصبی برای انتخاب ویژگی هاست؛ همچنین در آن از الگوریتم ژنتیک در مرحله بهبود الگوهای تشخیصی استفاده شده است. با استفاده از این مدل به تشخیص زود هنگام سرطان لوسمی حاد لنفوبلاست و سپس دسته بندی ALL [2] به سه زیر شاخه مورفولوژیکی (L1، L2 وL3) می توان اقدام کرد. در این پژوهش نمونه هایی از 38 بیمار سرطانی لوسمی حاد لنفوییدی تهیه شد. این مطالعه بر روی 68 تصویر میکروسکوپی و با در نظر گرفتن پانزده ویژگی هندسی و آماری انجام شد که نتیجه آن حاکی از حساسیت، ویژگی و دقت بالاتر برای ده ویژگی نسبت به سایر ویژگی ها بود. بر اساس ویژگی های استخراج شده، این روش با سه روش مشابه اخیر مقایسه شد. ارزیابی ها نشان داد که روش پیشنهادی به طور میانگین پارامترهای حساسیت، ویژگی و دقت را به میزان 15/85%، 17/98% و 53/96% به دست آورد. 1 Fuzzy C-means Clustering
2 Acute Lymphoblastic Leukemia
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.