آشکارسازی حالات لبخند و خنده چهره افراد بر پایه نقاط کلیدی محلی کمینه

چکیده:
در این مقاله، آشکارسازی حالات لبخند و خنده چهره با رویکرد توصیف و کاهش بعد نقاط کلیدی ارائه شده است. اساس کار در این پژوهش بر مبنای دو هدف استخراج نقاط محلی کلیدی و ویژگی ظاهری آن‎ها، و همچنین کاهش وابستگی سامانه به آموزش نهاده شده است. برای تحقق این اهداف سه سناریوی مختلف استخراج ویژگی ارائه شده است. ابتدا اجزای یک صورت توسط الگوریتم الگوی دودویی محلی آشکار می شود؛ سپس در سناریوی نخست، با توجه به تغییرات همبستگی پیکسل های مجاور بافت محدوده لب، مجموعه نقاط کلیدی محلی بر پایه گوشه یاب هریس استخراج می شود. در سناریوی دوم، کاهش بعد نقاط مستخرج سناریوی نخست با بهبود الگوریتم تحلیل مؤلفه های اصلی انجام می شود؛ و در سناریوی آخر با مقایسه مختصات نقاط مستخرج از سناریوی نخست و توصیف گر بریسک مجموعه نقاط بحرانی استخراج می شود. در ادامه بدون آموزش سامانه، با مقایسه شکل و فاصله هندسی نقاط محلی محدوده لب حالات چهره آشکار می شود. برای ارزیابی روش پیشنهادی، از پایگاه داده های استاندارد و شناخته شده Cohn-Kaonde،CAFE، JAFFE و Yale استفاده شده است. نتایج به دست آمده از سناریوهای مختلف به ترتیب بیان گر بهبود 33/6 و 46/16 درصدی متوسط نرخ دقت بازشناسی سناریوی دوم نسبت به نخست و سناریوی سوم نسبت به دوم است. همچنین نتایج کلی آزمایش ها، کارایی قابل قبول بالای 90 درصد روش پیشنهادی را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889215 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.