ارائه الگوریتم پویا برای تنظیم هم روندی فرایندهای کسب وکار

چکیده:
سامانه های مدیریت فرایندهای کسب وکار (BPMS) ، سامانه های پیچیده اطلاعاتی هستند که جهت رقابت در بازار جهانی و افزایش بهره وری اقتصادی، استفاده از آن ها در هر سازمانی، امری حیاتی و ضروری است. ایجاد تعادل بارکاری منابع در BPMS، یکی از چالش هایی است که از دیرباز مورد مطالعه و بررسی پژوهش گران قرار گرفته است. تعادل بارکاری منابع، باعث افزایش پایداری سامانه، افزایش کارایی منابع و افزایش کیفیت محصولات می شود. در این مقاله، مسئله تنظیم هم روندی در BPMS به عنوان یک مسئله کاربردی در جهت بهبود تعادل بارکاری منابع و یک نواختی در بارکاری هر منبع معرفی می شود و برای حل این مسئله، در ابتدای هر فرایند یک عنصر تاخیردهنده در نظر گرفته می شود و هدف مسئله تنظیم مقدار تاخیر در ابتدای هر فرایند است. برای این منظور یک الگوریتم بهینه سازی پویا ارائه و سرعت اجرای الگوریتم پویای پیشنهادشده نسبت به الگوریتم جستجوی فضای حالت و الگوریتم تکاملی PSO مقایسه می شود. مقایسه انجام شده نشان می دهد سرعت الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم جستجوی فضای حالت به صورت 37 ساعت به 8/5 سال است؛ درحالی‎که الگوریتم POS همین مسئله را درسه دقیقه حل می کند. آزمایش انجام شده روی یک پایگاه داده واقعی 64/21 درصد بهبود را در عملکرد الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -118
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889217 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.