حل عددی معادلۀ تلگراف دوبعدی با مشتقات کسری فضا-زمان با استفاده از ماتریس های عملیاتی لژاندر انتقال یافته

پیام:
چکیده:
در این مقاله، با استفاده از چندجمله ای های لژاندر انتقال یافته، توابع سه متغیره را تقریب می زنیم. سپس ماتریس های عملیاتی مشتق کسری کاپوتو در حالت یک بعدی و دو بعدی و همچنین ماتریس های عملیاتی انتگرال کسری ریمان-لیوویل را با استفاده از چندجمله ای های لژاندر انتقال یافته معرفی می نمائیم. با بکارگیری این مفاهیم بر روی معادله تلگراف دو بعدی با مشتقات کسری فضا-زمان، مسئله موردنظر به حل دستگاهی از معادلات جبری تبدیل خواهد شد که براحتی قابل حل می باشد. برای نشان دادن کارایی و دقت روش مطرح شده، دو مثال آورده شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889302 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!