بررسی خاصیت آنتی باکتریال کوکتل باکتریوفاژ نسبت به برخی سروتیپ های باکتری سالمونلا انتریکا (انتریتیدیس، تیفی موریوم، اینفنتیس) در مقایسه با سیپروفلوکساسین درشرایط in vitro برای اولین بار در ایران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سالمونلوزیس یک گاستروانتریت ناشی از آلودگی با سروتایپ های مختلف باکتری سالمونلا می باشد. سالمونلا انتریکا زیر گونه انتریکا، سویه های انتریتیدیس، تیفی موریوم و اینفنتیس بعنوان مهم ترین عوامل گاستروانتریت در انسان از اهمیت جهانی خاصی برخوردار شده اند که در سال های اخیر بطور روز افزون به آنتی بیوتیک های رایج و مصرفی در درمان مقاوم شده اند. هدف اصلی از این مطالعه مقایسه اثرات آنتی باکتریالی کوکتل باکتریوفاژ لیتیک و سیپروفلوکساسین بر سویه های باکتری سالمونلا انتریکا در شرایط آزمایشگاهی است.
روش کار
سویه های استاندارد سالمونلا (انتریتیدیس، تیفی موریوم و اینفنتیس) از دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه و باکتریوفاژ اختصاصی آن ها با روش Soft agar جداسازی گردید. اختصاصیت باکتریوفاژها نسبت به سه سویه سالمونلا و باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، شیگلا دیسانتری و اشریشیا کلی انترو پاتوژنیک با استفاده از روش لکه گذاری نقطه ای (Spot Test) مورد بررسی قرار گرفت. تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش E-Test انجام گرفت. به منظور دستیابی به تیتر مناسب جهت بررسی نتایج درمانی، غلظت های مختلف از باکتریوفاژ با باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت اثر پیشگیری کننده و درمانی در مقایسه با سیپروفلوکساسین مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
باکتریوفاژها با غلظت های متفاوت، توانایی مناسبی در کاهش شمار و حذف سویه های سالمونلا (تیفی موریوم، انتریتیدیس و اینفنتیس) از خود نشان دادند. پلاک های اختصاصی باکتریوفاژها علیه سویه های دیگر سالمونلا و سایر باکتری های پاتوژن روده ای، فاقد عملکرد لیتیک بودند.
نتیجه گیری
نتایج بدست آمده نشان داد که باکتریوفاژها بصورت اختصاصی عمل می کنند. با توجه به افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی و نگرانی در خصوص درمان، باکتریوفاژها می توانند پیشنهاد مناسبی برای کاربرد آنتی بیوتیک ها در درمان عفونت های باکتریایی باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890304 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.