ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین رو زمینی توده های دست کاشت در جنگل دارابکلا

پیام:
چکیده:
سازوکار جنگل‎ کاری تشخیص مناطق مناسب برای جنگل‎ کاری و مناطقی با بیشترین تناسب برای گونه های مختلف است. با این وجود موفقیت این سازوکار نیازمند تعیین دقیق نیاز اکولوژیک گونه ها و ارزیابی اراضی قبل از اجرای جنگل‎ کاری است. هدف از این مطالعه ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین زی توده رو زمینی جنگل‎ کاری های حوزه آبخیز دارابکلا می باشد به گونه ای که بتوان گونه های مورد نظر را بر اساس دو هدف فوق اولویت بندی نمود و برای جنگل‎ کاری در این منطقه در آینده بر اساس اولویت گونه ها جنگل‎ کاری نمود. در این تحقیق ابتدا مکان یابی مناطق مستعد جنگل‎ کاری با استفاده از تابع جستجوگرSQL در محیط نرم افزار Arc GIS 10. 3، صورت گرفت. سپس میزان جذب کربن به ازای هر هکتار جنگل‎ کاری با گونه های مورد نظر با استفاده از پارامترهای اندازه گیری شده درختان و معادلات آلومتریک تخمین زده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که: با ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه و همچنین بررسی میزان موجودی کربن می توان نتیجه گرفت که گونه های پلت، ون و شیردار بیشترین سازگاری را از نظر اکولوژیک با منطقه مورد مطالعه داشته و همچنین بعد از بلندمازو بیشترین میزان موجودی کربن در هکتار را به خود اختصاص داده اند. بنابراین این گونه ها به همراه بلندمازو برای جنگل‎ کاری در منطقه در اولویت قرار دارند. با توجه به اینکه جنگل‎ کاری هایی که تاکنون صورت گرفته بیشتر بر اساس توان اکولوژیک گونه ها بوده است، این مطالعه به در نظر گرفتن اهداف چندگانه به منظور جنگل‎ کاری تاکید دارد. یعنی علاوه بر توان اکولوژیک سایر اهداف نیز در نظر گرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890307 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!