ارتباط شاخص تغذیه سالم تغییر یافته با میزان شانس ابتلائ به سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان تهرانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعات قبلی نشان داده اند یک امتیاز بالای جایگزین شاخص تغذیه ی سالم (AHEI-2010) منجر به کاهش خطر بیماری ها می شود. با این حال مطالعه ای در ارتباط با جایگزین شاخص تغذیه ی سالم با سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان وجود ندارد. در مطالعه حاضر ارتباط بین امتیاز جایگزین شاخص تغذیه ی سالم (AHEI-2010) با سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان بررسی شد.

روش کار

این مطالعه مقطعی بر روی 215 سالمند ساکن شهر تهران با میانگین سنی 04/67 (60-83) انجام شد. پرسشنامه تکرر مصرف خوراک که شامل 147 قلم غذایی توسط کارشناسان مجرب و آموزش دیده تکمیل شد و امتیاز جایگزین شاخص تغذیه ی سالم (AHEI-2010) بر اساس 11 آیتم غذایی محاسبه گردید و پس از انجام اندازه گیری های تن سنجی و بیوشیمیایی سندرم متابولیک براساس تعریف سازمان آموزش ملی کلسترول (NCEP-ATP III) تعریف شد.

یافته ها

افزایش پایبندی به شاخص تغذیه ی سالم (AHEI-2010) ارتباط معنی دار آماری با سندرم متابولیک در جمعیت سالمندان نشان داد (031/0=p trend). بعد از تعدیل کردن مخدوشگرهای سن، انرژی دریافتی تام، جنس، میزان فعالیت فیزیکی، درآمد، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات این ارتباط همچنان معنادار باقی ماند (048/0=p trend) ، همچنین افرادی که در بالاترین سهک شاخص تغذیه ی سالم (AHEI-2010) قرا داشتند به ترتیب 56 و 59 درصد شانش کمتری برای ابتلا به سندرو متابولیک و هایپرگلیسمی داشتند.

نتیجه گیری

مطالعه کنونی نشان داد که افزیش پایبندی به شاخص تغذیه ی سالم (AHEI-2010) رابطه عکسی با سندرم متابولیک در میان سالمندان تهرانی دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1890317 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.