بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید در محلول های آلاینده آلی دارای هیدروژن پراکسید

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، نانولوله های منظم و هم‏راستای تیتانیوم دی اکسید با روش اکسایش آندی الکتروشیمیایی دو مرحله ای در الکترولیت پایه اتیلن گلایکول دارای آمونیوم فلورید و آب مقطر سنتز شدند. به منظور بررسی تاثیر هیدروژن پراکسید (2O2H) بر ساختار و خاصیت فوتوکاتالیستی نانولوله های 2TiO، تخریب فوتوکاتالیستی 2و4-دی کلروفنل در دو حالت حضور و بدون حضور 2O2H در محلول آلاینده انجام شد. تاثیر 2O2Hبر ساختار و خاصیت فوتوکاتالیستی نانولوله های 2TiO با استفاده از آنالیزهای FESEM و دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-Vis مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد که حضور 2O2H در محلول آلاینده به طور موثری بر خاصیت فوتوکاتالیستی نانولوله های 2TiO تاثیر گذار است. حضور 2O2H در محلول آلاینده، منجر به تخریب ساختار لوله ای نانولوله های 2TiOشده و در نتیجه عملکرد فوتوکاتالیستی نانولوله های تیتانیومدی اکسید کاهش می یابد. افزودن دو میلی لیتر از هیدروژن پراکسید به محلول آلاینده باعث می شود که میزان تخریب آلاینده از 50 درصد (در حالت بدون حضور 2O2H) به 8 درصد کاهش یابد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
137 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891243 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.