بررسی تاثیر شایستگی های ضروری مشاور مالی بر ارزش درک شده سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
چکیده:
این پژوهش به بررسی تاثیر شایستگی های ضروری مشاور مالی بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. شواهد و نتایج بررسی محققان عرصه ی مالی رفتاری نشان می دهد که مشاوران و کارگزاران مالی در بازار سرمایه بازیگران مهم و تاثیرگذار این حوزه هستند و نقشی بی بدیل در کسب ارزش توسط سرمایه گذاران ایفا می کنند این مطالعه در زمره ی پژوهش های توصیفی پیمایشی جای می گیرد. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال 95 می باشند که از مشاور مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری در سهام استفاده نموده و تعداد آنها نامحدود بوده که بر طبق جدول مورگان نمونه 384 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان دادند که شایستگی های ضروری مشاور مالی تاثیر معناداری بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری دارد. همچنین شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری مثبت و مستقیم شایستگی های اخلاقی، فنی و احساسی مشاور مالی بر ارزش درک شده از سرمایه گذاری مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891395 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!