ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین بازار سهام ایران و بازارهای سهام بین‏المللی با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغیره

چکیده:
تخمین وابستگی فرین بین دارایی‏ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‏های مختلف مدل‏سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل‏سازی رفتار دنباله‏های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‏های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225، DFM، CAC All Shares ، DAX و S&P 500) است.
از طریق معیارهای ناپارمتریک مبتنی بر نظریه ارزش فرین چند متغیره، نوع و درجه وابستگی فرین شاخص‏های سهام مذکور با استفاده از سری‏های بازده‏ روزانه لگاریتمی طی دوره 2015-2006 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای رفع همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس سری‏های بازده، از مدل‏های اتورگرسیو برداری (VAR) و گارچ چند متغیره (MGARCH) استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بین بازده روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران با شاخص‏های مذکور، وابستگی مجانبی وجود ندارد. با وجود این، شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیشترین درجه وابستگی مجانبی مثبت را در بین بازارهای مذکور، با شاخص بورس دبی (DFM) در دنباله‏های چپ و راست دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
241 -256
لینک کوتاه:
magiran.com/p1891405 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!