مدیریت رسانه در خانواده: مطالعه تجربیات مادران تهرانی در مواجهه با ماهواره

چکیده:
هدف اصلی این مقاله بررسی شیوه تعامل یا مقابله با شبکه های ماهواره ای در درون خانه که توسط مادران تهرانی، درجهت نگاهداشت فرزندان از مواجهه با محتوای نامتعارف می باشد. فرض محوری این مقاله این است که خانواده های تهرانی با توجه به تفاوت های طبقاتی، اجتماعی و سطح تحصیلات سازوکارهای متنوعی اتخاذ می‎کنند. برای بررسی این مسئله، 4 منطقه فقیرنشین و مرفه تهران برای بررسی انتخاب گردید. جامعه آماری در این پژوهش، 80 خانواده دارای ماهواره در 4 محله‎ی تهران می باشند. در بستر خانواده، مصاحبه های باز و عمیقی با این خانواده ها صورت داده ایم. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که خانواده‎های تهرانی در برابر ماهواره‎ها از روش‎های عینی و ذهنی محدودکننده و نیز روش‎های تشویقی و ترغیبی استفاده می‎کنند. روش‎ها اتخاذشده، متاثر از جایگاه طبقاتی افراد و انواع سرمایه‎های اجتماعی و فرهنگی افراد می‎باشند. همچنین می توان ادعا کرد که هرچه سطح سواد، و طبقه اقتصادی افراد بالاتر باشد استفاده از روش‎های ترغیبی و ذهنی بیشتر می‎گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1893194 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!