کاربرد ترکیبی مدل D-optimal Mixture Design، آنالیز تشریحی کمی (QDA) و آنالیز مولفه های اصلی (PCA) در طراحی و ساخت توپک ماهی آمیخته با ایزوله ی پروتئین مرغ

پیام:
چکیده:
بهره برداری بهینه از پسماند فرآورده های پروتئینی دامی، باعث استفاده ی حداکثری از ظرفیت واحدهای فرآوری موجود می شود. هدف از اجرای این پژوهش، تولید فرآورده ا ی جدید و آماده ی مصرف از گوشت‎چرخ‎شده ی ماهی و ایزوله ی پروتئین مرغ با ویژگی های حسی مطلوب و با استفاده از مدل D-optimal Mixture Design، آنالیز تشریحی کمی (QDA) و آنالیز مولفه های اصلی (PCA) بوده است. نخست، 13 نمونه ی محصول با درصدهای مختلف از گوشت چرخ شده ی ماهی و ایزوله ی پروتئین مرغ (در مجموع 70 درصد از کل فرمولاسیون) تهیه شد. پس از ارزیابی حسی به روش QDA، یک تیمار به عنوان محصول منتخب برگزیده شد که شامل50% گوشت چرخ شده ی ماهی و 20 درصد ایزوله ی پروتئین مرغ و30 درصد دیگر افزودنی ها بود. پایداری حسی محصول منتخب در مقایسه با تیمار کنترل (توپک ماهی بدون ایزوله ی پروتئین مرغ) طی 90 روز نگه داری به صورت یخ زده (منجمد) ، بررسی شد. هم چنین از آزمایش های فیزیکوشیمیایی (pH، TVB-N، PV و TBARS) و میکروبی برای بررسی تغییرات کیفی محصول استفاده گردید. نتایج نشان داد که تیمار منتخب ضمن داشتن ویژگی های حسی مطلوب از نظر دیگر شاخص های کیفی نیز وضعیت بهتری نسبت به نمونه ی کنترل داشت. این مطالعه ضمن معرفی ایزوله ی پروتئین مرغ به عنوان یک افزوده ی جدید خوراکی، بر استفاده ی ترکیبی از آنالیز QDA و PCA و مدل D-optimal Mixture Design در طراحی و ساخت محصولی با فرمولاسیون بهینه، تاکید دارد. چرا که این داده ها برای تولید محصول در مقیاس صنعتی قابل استفاده و معتبر خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p1893945 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.