الرویه التاملیه فی روایه الشحاذ لنجیب محفوظ

نویسنده:
پیام:
چکیده:
الرویه التاملیه فی الروایات الفلسفیه من اهم الدراسات فی الرویه الإنسانیه التاملیه لوظیفه الادب الهادف، فالبحث عن الحقیقه من اهم البحوث فی نظریات الادب الفلسفی، روایه الشحاذ الفلسفیه والتی هی تعبیر مکمل للبعد الفلسفی والنفسی والصوفی الإنسانی، من روایات محفوظ القائمه علی بطل واحد، وهی تعبیر صادق عن بحث الإنسان عن الحقیقه وعن الذات وعن الله –تبارک وتعالی- محفوظ حاول من خلال شخصیه بطل الروایه «عمر الحمزاوی» ان یبین للجنس البشری اجمع تعاسه الإنسان وحیرته فی عالمه هذا، وإن الإنسان بحاجه ماسه إلی کشف ذاته، فهو فی الواقع شحاذ یشحذ ذاته وحقیقته ویتسول ویطلب بعده الإلهی، هذه الروایه تجمع الآراء النفسیه والفلسفیه والصوفیه حیث تدعو الإنسان إلی مراجعه حساباته فی ذاته وفی نفسه وقراءه متطلبات الحیاه وقد توصل البحث إلی ان هذه الروایه الفلسفیه تدعو الإنسان إلی التامل فی حیاته ومماته، تدعوه للشک وللشکوی من الوضع الموجود وهی تبین الواقع المر المرکون إلیه فهی مزاج من الفلسفه والعرفان، تدعو إلی الاعتزال لکن اعتزال مع تامل فی مسار الحیاه. وهدف البحث دراسه روایه الشحاذ من منطلق الرویه الوجودیه، والمنهج المتبع وصفی –تحلیلی.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
75 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.