مدل سازی و حل یک مسئله ی دوهدفه ی زنجیره ی تامین سه سطحی و تحلیل حساسیت آن با استفاده از آزمون فرض آماری و روش های تاپسیس و میانگین ساده ی وزنی

پیام:
چکیده:

این تحقیق به ارائه ی مدلی دوهدفه برای بهینه سازی یک زنجیره ی تامین سه سطحی می پردازد. این زنجیره ی تامین از نوع چندمحصولی و چنددوره یی است و سطوح آن به ترتیب شامل واحدهای تولیدی، مراکز پخش و مشتریان است. اهداف این مسئله شامل کمینه سازی هزینه های زنجیره ی تامین و به طور همزمان بیشینه سازی میانگین سطوح موجودی اطمینان است. مسئله در ابتدا در قالب یک مدل دوهدفه ی غیرخطی عدد صحیح فرمول بندی می شود. سپس به منظور حل مدل از دو روش بیشینه کمینه و معیار جامع استفاده می شود. مدل با استفاده از نرم افزار G A M S و در 30 اندازه ی مختلف اجرا می شود. در ادامه براساس سه معیار و با استفاده از آزمون فرض آماری روش های پیشنهادی با یکدیگر مقایسه و از دو الگوریتم تاپسیس و مجموع ساده ی وزنی برای انتخاب روش برتر استفاده می شود. درنهایت تحلیل حساسیت بر روی چند پارامتر صورت می گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894349 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.