ارائه ی مدل تیم سازی متخصصان با درنظر گرفتن شبکه ی همکاری و مهارت

پیام:
چکیده:

انتخاب بهترین ترکیب از متخصصان برای تشکیل تیم پروژه همواره یکی از مهم ترین مسائل تصمیم گیری برای پیش برد پروژه ها و تحقیقات است. اعضای یک تیم علاوه بر ضرورت تخصص در زمینه ی مورد نظر و توانمندی در تامین مهارت های مورد نیاز فعالیت های پروژه، باید همکاری و تعامل مناسبی با یکدیگر داشته باشند. در این پژوهش، برای یافتن زیرمجموعه یی از متخصصان دردسترس و حل دقیق مسئله ی تیم سازی که علاوه بر تامین تخصص ها و مهارت های موردنیاز، بهترین تعاملات را با یکدیگر داشته باشند یک مدل بهینه سازی ریاضی خطی توسعه داده شده است. از آنجا که اطلاعات مربوط به سابقه ی همکاری متخصصان دردسترس است، مدل می کوشد ترکیبی از افراد را بیابد که بهترین سابقه ی همکاری را با یکدیگر دارند. برای بررسی و ارزیابی کارایی و عملکرد مدل، یک مسئله ی واقعی و یک مسئله ی مصنوعی ارائه شده است. نتایج اجرای مدل روی این مسائل حاکی از توانمندی مدل در حل مسئله مورد نظر است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894369 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.