کلپا و هوزپا

پیام:
چکیده:
زبان‎ها و گویش‎های بومی ایرانی که خوشبختانه شمار آنها نیز بسیار است، گنجینه‎هایی‎اند گران‎ارز از واژه های ناب و نژاده و گاه، بس دیرینه که راه به هراره‎های دور نیز در تاریخ و فرهنگ ایران می‎توانند برد. یکی از دانش های گرانمایه و برین‎پایه، در دیرین شناسی فرهنگی، هرآینه، زبان شناسی درزمانانه یا تاریخی است؛ به‎ویژه گرانسنگ‎ترین و گسترده‎ترین شاخه آن: واژه‎شناسی ‎تاریخی. دراین دانش، به شیوه‎ای درزمانانه، سرگذشت واژه را می‎کاویم و برمی رسیم و از نوترین ریخت یا کاربرد و معنای آن، به کهن‎ترین این‎ دو می‎توانیم راه‎ برد و دست یافت. واژه شناسی تاریخی را، از نگاهی فراخ و فراگیر، در دو بخش بنیادین می‎توانیم گنجانید: ریخت شناسی یا آواشناسی تاریخی واژه و معنی‎شناسی تاریخی آن. به یاری کندوکاو در این دو زمینه و قلمرو واژه، می‎توانیم سرگذشت آن را، در درازنای زمان، از دیرترین روزگاران تاکنون بپژوهیم، آشکار بداریم و بر پایه این سرگذشت، به کاوشی دلنشین و دیرین شناسانه نیز، در فرهنگ ایرانی و پیشینه نیاکانی، بپردازیم و دست دریازیم.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1894996 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.