نقدی بر مقاله «بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان»

پیام:
چکیده:
در شماره هفدهم مجله «مطالعات تاریخ اسلام» ، مقاله ای تحت عنوان «بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان» چاپ شد. این مقاله برخی از انگاره های مشهور تاریخی را زیرسوال برد. ناصبی بودن متوکل، علوی ستیزی، تخریب و شخم زدن مرقد امام حسین†، قتل ناصبیانه ابن سکیت، توهین، تمسخر و جسارت به امیرمومنان علی† و برخی اقدامات دیگر وی، از جمله مواردی هستند که از سوی نگارندگان مورد تردید قرار گرفتند. فرضیه پژوهش حاضر بر این است که که مقاله یادشده به دلیل داشتن خطاهای بسیار، به ویژه در حوزه روش شناسی، تحلیل و نحوه برخورد با منابع و گزارش های تاریخی و نوع نگاه غیرعالمانه نویسندگان به تاریخ اسلام، دچار نتیجه گیری های اشتباه شده اند. بنابراین، به منظور داوری علمی، مقاله یادشده مورد نقد قرار گرفت و ناصبی بودن متوکل و وقوع جنایات ذکرشده، بار دیگر با نگاهی دقیق تر به اثبات رسید.
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1895125 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.