برآورد توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب روتنگ با استفاده ازتئوری آنتروپی

پیام:
چکیده:
برآورد توزیع سرعت جریان از مباحث مهم در هیدرولیک جریان کانال های روباز، فاضلاب روها، و رودخانه هاست. وجود پدیده سرعت حداکثر زیر سطح آب (پدیده دیپ) ، برآورد توزیع سرعت را در جریان های روباز با پیچیدگی هایی مواجه می کند. در این مقاله توزیع سرعت در کانال های مرکب فاضلاب رو تنگ، با استفاده از تئوری آنتروپیبرآورد و تاثیر توابع توزیع تجمعی مختلف بر منحنی های توزیع سرعت بررسی شده است. مقایسه نتایج دو تابع آنتروپی چیو و مارینی در برآورد توزیع سرعت و تخمین پارامترها نشان می دهد که مدل پیشنهادی دقت بالاتری ارائه داده است. همچنین، مقایسه داده های میدانی تحقیقات گذشته با نتایج مدل پیشنهادی نشان می دهد که مدل پیشنهادی در ترازها و مقاطع عرضی مختلف تطابق مناسبی با داده های میدانی دارد. نتایج بررسی ها بیانگر دقت قابل قبول مدل پیشنهادی در برآورد توزیع سرعت (R2 برابر 86/0، خطای نسبی برابر 11 درصد، RMSE برابر 0758/0، و MAPE برابر 84/7 درصد) است. همچنین، مقایسه این مدل با مدل توزیع سرعت چیو نشان می دهد که مدل پیشنهادی علاوه بر اینکه نسبت به مدل های موجود ساده تراست، محدودیت های مدل های پیشین را ندارد و عملکرد بهتری نیز نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -18
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896323 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.