بررسی تاثیر محرومیت از تیمار مادری بر وابستگی به مورفین و یادگیری و حافظه فضائی موشهای صحرایی

پیام:
چکیده:
اهداف: مواجه شدن با محرومیت از تیمار مادری در ابتدای زندگی منجر به ایجاد اختلال در فعالیت های شناختی و نوروشیمیائی مغز می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر محرومیت از تیمار مادری بر یادگیری و حافظه فضائی موش های صحرائی وابسته به مورفین بوده است.
مواد و روش ها
مطالعه تجربی حاضر روی 40 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار 45 روزه در گروه های کنترل (CO) ، وابسته به مورفین (MD) و 3 گروه از موش هایی که طی یک (MS1) ، دو (MS2) و سه (MS3) هفته اول پس از تولد روزانه 3 ساعت از تیمار مادری محروم بودند، انجام شد. به جز گروه کنترل بقیه گروه ها هر 12 ساعت یک بار 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن مورفین سولفات به صورت زیرپوستی به مدت 10 روز دریافت کردند. در روز یازدهم علائم سندروم محرومیت بررسی شد و طی 4 روز بعد یادگیری فضائی در ماز آبی موریس سنجیده شد. روز آخر نیز حافظه فضائی بررسی گردید.
یافته ها
اگرچه وابستگی به مورفین بر یادگیری و حافظه فضائی موش های صحرائی تاثیری نداشت، اما محرومیت از تیمار مادری به مدت 3 هفته باعث شد حیوانات به منظور یافتن سکوی پنهان زمان و مسافت بیشتری را در مقایسه با گروه CO صرف کنند (0. 001>p برای هردو مقایسه). همچنین، باعث شد موش های صحرائی زمان کمتر و مسافت کمتری را در ربع هدف در مرحله بازخوانی حافظه بگذرانند (0. 001>p برای هردو مقایسه).
نتیجه گیری
درمجموع می توان گفت محرومیت از تیمار مادری باعث ایجاد اختلال در یادگیری و حافظه فضائی موش های صحرائی می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -269
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.