بررسی و مطالعه ارتعاش شغلی تولید شده بوسیله اره موتوری و چگونگی کنترل ارتعاش در محیط جنگلداری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در مشاغل مختلف در معرض طیف وسیعی از عوامل زیانآور و آلاینده های محیط کار قرار دارند که این امر پیامدهای بهداشتی ناگواری را به همراه داشته و امکان ابتلا به بیماری های شغلی را افزایش خواهد داد. آنچه که در ارتباط بین ارتعاش اجسام در محیط و انسان )از نظر بهداشتی (حائز اهمیت است این است که انرژی امواج ارتعاشی در تماس مستقیم با اعضاء و اندامها میتواند در محدوده هایی مخاطرهآمیز باشد. ارتعاش شغلی نیز یکی از معضلات مهم شغلی در کار با ارهموتوری در محیط جنگلداری قلمداد میگردد. مواجهه با ارتعاش میتواند به طور مستقیم باعث صدمات مکانیکی به بدن گردد و به عنوان یک استرسآور سبب اختلالات فیزیولوژیک گردد. انتقال امواج ارتعاشی) انرژی مکانیکی( از یک منبع مرتعش به بدن انسان میتواند سبب اختلال در راحتی و آسایش فرد، کاهش بازدهی در اثر خستگی و نیز اختلال در اعمال فیزیولوژیک کارکنان و در مواردی حتی میتواند سبب ضایعات اسکلتی و برخی بیماری های دیگر شود. کنترل ارتعاش علاوه بر اینکه حفاظت افراد در برابر صدمات ناشی از ارتعاش را به دنبال دارد سبب حفاظت دستگاه ها و بناها از تخریب و استهلاک ناشی از ارتعاش و همچنین کنترل صدای ناشی از ارتعاش خواهد شد. در پژوهش حاضر به بررسی موضوع ارتعاش ناشی از ارهموتوری و چگونگی کنترل ارتعاش در کار جنگلداری پرداخته میشود.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1896940 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!