تحلیل جامعه شناسی امنیت در سیاستنامه نظام الملک

پیام:
چکیده:

تحلیل جامعه‌شناسی امنیت در سیاست‌نامه نظام‌الملک، تحلیل تطبیقی دو مفهوم «امنیت، از دیدگاه جامعه‌شناسی» و «متن ادبی سیاست‌نامه» است. امنیت و نمود جامعه‌شناسی آن، تا حدودی مربوط به حوزه کارکرد زبان و ادبیات نیست؛ اما تامل در متن سیاست‌نامه، وجود و ظهور چنین پدیده سیاسی دفاعی و اجتماعی را نشان می‌دهد. تلاش پژوهشگران عمدتا متمرکز بر یافته‌های متن سیاست‌نامه و تطبیق آن با ایده‌های مفاهیم امنیت و جامعه‌شناسی بوده است؛ نه تطبیق این مفاهیم با متن سیرالملوک. یافته‌های پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته، نشان می‌دهد که کتاب‌هایی مانند سیرالملوک و همانندان آن، بستر مناسبی برای طرح تفکرات و راه‌کارهای جامعه‌شناسی امنیت و بروز آن در جامعه است. وزیر دانشمندی همانند نظام‌الملک توسی، سعی تمام کرده است تا با استفاده از ابزار «داستان»، «تمثیل» یا «حکایت»، لزوم پایبندی به امنیت همه‌جانبه مردم را به گوش پادشاه سلجوقی ایران برساند. قراین تاریخی از موفقیت خواجه در این راه خبر می‌دهند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1898407 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.