مطالعه دگرشکلی پسالرزه ای زمین لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب شرق ایران با تداخل سنجی راداری

پیام:
چکیده:
در 20 دسامبر 2010، زمین لرزه ای با بزرگای 5/6 Mw در منطقه ریگان واقع در جنوب شهر بم رخ داد. 37 روز بعد، در 27 ژانویه 2011 پسلرزه بزرگی (با بزرگای 2/6Mw) در 20 کیلومتری زمین لرزه اول اتفاق افتاد. برای مطالعه دگرشکلی پسالرزه ای پس از وقوع زمین لرزه های فوق، تصاویر ماهواره COSMO-SkyMed (از آژانس فضایی ایتالیا) در بازه زمانی 27 ژانویه 2011 و 15 جولای 2011 تهیه و تحلیل سری زمانی روی تصاویر با استفاده از روش کوتاه ترین خط مبنا (SBAS) انجام شد. نقشه میانگین سرعت به دست آمده از تحلیل سری زمانی کوتاه ترین خط مبنا، بیانگر وجود فاز پسالرزه ای با سازوکار راست بر در منطقه ریگان است. سری زمانی جا به جا یی دو طرف گسل مسبب زلزله اصلی، نشان دهنده 8 میلی متر جا به جا یی در مدت 5 ماه پس از زلزله است. پس از این مدت، فاز پسالرزه ای به اتمام می رسد، گسل قفل می شود و فاز میان لرزه ای با انباشت آرام تنش روی صفحه گسلی شروع می شود. تعیین پارامترهای چشمه فاز پسالرزه ای با استفاده از مدل اکادا (1985) ، نشان می دهد که یک توزیع لغزش با بیشینه جابه جایی 1 متر، در زیر گسیختگی زلزله اصلی (در عمق 10 کیلومتری) و همچنین در لبه های گسل متمرکز شده است. نتیجه مدل سازی نشان می دهدکه فاز پسالرزه ای مشاهده شده صرفا به دلیل وقوع پسلرزه ها در بخش های مجاور گسیختگی اصلی، روی صفحه مسبب زلزله اول است. سازوکار این دگرشکلی، پس لغزش است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
96 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p1899896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!