مقابله با مقاومتهای میکروبی با بهره مندی از پپتیدهای آنتیبیوتیکی تخلیص شده ازقارچها

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر مقاومت های میکروبی و مقاومت سلول های سرطانی به داروهای رایج به تهدیدی جدید برای درمان عوامل تهدید کننده سلامت تبدیل شده است و پژوهش های گسترده ای برای یافتن داروهای موثر و فاقد اثرات جانبی در این زمینه انجام شده است. گزارشات نشان می دهد که قارچ ها به عنوان یک سلسله ی گسترده از یوکاریوت ها مولد بسیاری از پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان نسل جدید آنتی بیوتیک ها بوده و گزینه ی مناسبی برای معرفی مولکول های زیستی جدید با خواص ضد میکروبی هستند. بسیاری از این پپتیدهای ضد میکروبی دارای فعالیت ضد توموری بوده و ضمن ایجاد مرگ و میر در بسیاری از سلول های سرطانی از رشد آنها با مکانیسم های کمتر شناسایی شده جلوگیری می نمایند. معرفی مواد با اثرات دارویی مهم و چندگانه از قارچ ها، این موجودات را به یک منبع مهم جهت جداسازی و شناسایی مولکول های جدید فارماکولوژیک تبدیل نموده است. مقاله حاضر به مرور ویژگی ها و مکانیسم عملکرد پپتیدهای ضد میکروبی جداسازی شده از قارچ ها پرداخته و طیف ضد میکروبی هر کدام از پپتیدها را مورد بررسی قرار می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
301 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p1900183 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.