بررسی تاثیر تزریق وریدی آمیودارون بر فشار ورید مرکزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعه ی حاضر، با هدف تعیین تاثیر تزریق وریدی آمیودارون بر فشار ورید مرکزی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت.
روش ها
در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 76 بیمار تحت عمل بای پس عروق کرونر در دو گروه 38 نفره توزیع شدند. در بیماران گروه مورد، بعد از خارج شدن از پمپ قلبی- ریوی، 150 میلی گرم آمیودارون در 100 سی سی سرم دکستروز 5 درصد حل شد و در عرض 10 دقیقه به بیمار تزریق گردید. در گروه شاهد، با حجم مشابه، سرم دکستروز 5 درصد در مدت زمان مشابه به بیمار تزریق گردید. بیماران بلافاصله بعد از اینداکشن بیهوشی و 15 دقیقه بعد از جداسازی از پمپ و در زمان ورود به بخش مراقبت های ویژه، از نظر فشار خون سیستول، دیاستول، فشار متوسط شریانی و فشار ورید مرکزی کنترل شدند و نتایج دو گروه مقایسه گردید.
یافته ها
فشار خون سیستول، دیاستول، متوسط شریانی و ورید مرکزی، تفاوت معنی داری را بین دو گروه شاهد و مورد نشان نداد (05/0 < P). در طی مدت مطالعه، 8 بیمار دارای تغییرات الکتروکاردیوگرافی شدند که 7 نفر (9/18 درصد) آن ها از گروه شاهد و 1 نفر (2/2 درصد) از گروه مورد بودند و اختلاف دو گروه معنی دار بود (02/0 = P).
نتیجه گیری
به نظر می رسد تجویز آمیودارون بعد از خارج شدن از پمپ قلبی- ریوی، تاثیر قابل توجهی بر فشار ورید مرکزی و بروز اختلال همودینامیک ندارد، اما تجویز این دارو باعث کاهش معنی دار بروز آریتمی در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1044 -1050
لینک کوتاه:
magiran.com/p1900224 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.