بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در پژوهش حاضر، جداسازی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana از خاک مناطق مختلف و بررسی زهرآگینی آن ها علیه سن گندم (Hem. : Scutelleridae) Eurygaster integriceps، سوسک Zophobas morio (Col. : Tenebrionidae) و شب پره آرد (Lep. : Pyralidae) Ephestia kuehniella انجام شد. از نمونه های خاک مناطق کرج، ارومیه، ماکو و دزفول، 23 جدایه قارچ B. bassiana توسط تله گالریا، جداسازی و شناسایی شد. حشرات به روش غوطه وری با این جدایه ها آلوده شدند، بر اساس نتایج پوره های سن 5 سن گندم و لاروهای سن 4 شب پره آرد به تمام جدایه ها حساس بودند درحالی که لارو سن آخر سوسک مقاوم بود و هیچ مرگی ثبت نشد. بیش ترین تلفات به وسیله ی جدایه های TV و TZ با حدود 90 درصد مرگ روی هر دو میزبان E. kuehniella و E. integriceps مشاهده شد که در بالاترین گروه زهرآگینی قرار گرفتند. بر اساس زهرآگینی، جدایه ها به سه دسته تقسیم بندی شدند: جدایه های با زهر آگینی کم (ایجاد 10 تا 33 درصد مرگ) ، جدایه های با زهر آگینی متوسط (ایجاد 34 تا 67 درصد مرگ) و جدایه های با زهر آگینی زیاد (ایجاد 68 تا 100 درصد مرگ). روی محیط کشت PDA دو نوع تندش یک طرفه و دوطرفه برای کنیدی های جدایه ها تشخیص داده شد. درصد این دو نوع تندش بین جدایه ها تفاوت معنی داری داشت، بین نوع تندش و زهرآگینی همبستگی معنی داری دیده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1900249 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.