اثر محیط و دمای گرمادهی بر ویژگی های مکانیکی نانوذرات فریت نیکل - مس - روی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
فریت ها به خاطر داشتن ویژگی های ساختاری، الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی منحصر بفرد در شرایط فرین موضوع تحفیقاتی بزرگی را در بردارد. در این کار، اثرات دمایی و جو گرمادهی روی ویژگی های مدول کشسانی نانوذرات Ni0. 3Cu0. 2Zn0. 5Fe2O4 مورد بررسی قرار می گیرد. مقادیر ثابت های کشسانی نمونه ها با استفاده از مقادیر پارامترهای ساختاری و همچنین فرکانس های به-دست آمده از طیف فروسرخ نمونه ها محاسبه شدند. مقادیر سرعت های امواج طولی (VS) و عرضی (Vl) به دست آمده از ثابت های نیرو، برای تعیین مقادیر مدول یانگ (E) ، مدول سفتی (G) ، مدول حجمی (B) و دمای دبای (θD) استفاده شده اند. با مقایسه نتایج کشسانی نمونه های مورد مطالعه می توان فهمید که ویژگی های کشسانی نمونه ها با گرمادهی در محیط کاهنده بیشترین مقدار را دارد که با افزایش دما این ویژگی ها در نمونه های گرمادهی شده در محیط اکسنده بهتر می شود. همچنین، مقادیر ثابت-های نرمی sij به دست آمده از ثابت های کشسانی نمونه ها در محاسبه مدول یانگ E (hkl) و نسبت پواسون σ (hkl, θ) در امتداد راستاهای بلوری [hkl] استفاده شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
304 -310
لینک کوتاه:
magiran.com/p1902780 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!