آثار پویای شوک های نامتقارن نفتی بر تورم در ایران

چکیده:
با عنایت به آسیب پذیری متغیرهای اقتصاد کلان ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی از تغییرات جهانی در بازار نفت، هدف این مقاله بررسی رابطه پویای بین شو کهای نامتقارن قیمت نفت و متغیر تورم می باشد. به این منظور از مدل خود توضیح برداری و با در نظرگرفتن تغییرات قیمت نفت با استفاده از متغیرهای مجزا برای افزایش و کاهش قیمت نفت استفاده شده است. در این مطالعه به منظور براورد مدل از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 1367 تا 1387 استفاده شده است.
نتایج نشان دهنده رابطه معکوس تغییرات قیمت نفت بر تغییرات تورم در اقتصاد ایران می باشد. اثر تکانه های قیمت نفت بر نرخ تورم موقتی بوده اما مسیر زمانی همگرایی در واکنش نسبت به تکانه منفی قیمت نفت طولانی تر از واکنش نسبت به تکانه مثبت قیمت نفت م یباشد. همچنین با توجه به نتایج مدل، موثرترین عوامل توضیح دهنده تغییرات نرخ تورم، به ترتیب نرخ تورم در دوره های قبل، نرخ ارز در بازارهای غیررسمی و تولید ناخالص داخلی می باشد و در نتیجه تکانه های قیمت نفت را نمی توان به عنوان متغیر پیشرو دارای بیشترین سهم در بین عوامل مختلف موثر بر تورم در اقتصاد ایران در نظر گرفت. نهایتا اینکه اثر تکانه های قیمت نفت بر تورم در کوتاه مدت و بلند مدت یکسان نیستند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p1903067 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.