نویافته های صور خیال در شعر حلاج

پیام:
چکیده:

این پژوهش، قدرت بیان و بلاغت حلاج را از دریچه استعارات و تشبی هات دیوان حلاج با تمرکز بر مرکب بودن مورد بررسی قرار می دهد و کیفیت تصاویر خیال انگیز مستعمل در اشعار وی را می آزماید. با توجه به پیشینه تاریخی سفرهای حلاج در جهت تبلیغ آراء و عقایدش از یک سو، و اتهام به سحر در نوشته و کلام از سوی دیگر، تحقیق مطرح می سازد که برخی از اشعار حلاج، به دلیل استفاده از صور خیال پیچیده و مرکب، از جایگاه ادبی و بیانی ارزشمندی برخوردار بوده و دلیلی آشکار بر بلاغت و قدرت بالای خلاقیت این صوفی مبلغ و پرآوازه هستند. درنتیجه، این احتمال وجود دارد که حلاج، برای اشاعه اندیشه های عرفانی اش، از کلام تصویری و تخییلی، به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و فزونی جمع آوری پیروان بهره می جسته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1904687 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.